Chủ đề: Sán máu

Cây sòi
Cây sòi trắng và cách điều trị bệnh sán máng, viêm da eczema, zona

Cây sòi hay còn gọi là sòi trắng là loài cây thân gỗ lớn, mọc

1
Hỏi lương y
Nhắn tin
Gọi điện