Chủ đề: Rết cắn

Con rít (con rết)
Phương pháp dân gian độc đáo giúp sơ cứu khi bị rết cắn

Con nít (rết) thì ai cũng biết là nó có nọc độc. Khi bị rít

1
Hỏi lương y
Nhắn tin
Gọi điện