Nấm lim xanh tự nhiên 100%, không phải nấm trồng

Giá: 950.000 1.900.000 /kg

Nhắn tin
Gọi điện