Cây huyết rồng, hồng đằng, kê huyết đằng, dây máu (hoang dang)

Giá: 120.000 /kg

Nhắn tin
Gọi điện