Cây bòng bong (Hải kim sa) điều trị phù thận, viêm thận

Giá: 150.000 /kg

Nhắn tin
Gọi điện