vankha77

Phản hồi trong diễn đàn đã được tạo

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  🌱
 • Phản hồi về: muốn giảm cân cùng với kỷ tử#9725
  vankha77vankha77
  Thành viên
  Hữu ích
  Up
  0
  Down
  Không đúng
  ::

  Không nên dùng thuốc giảm cân chị à. vì khi dừng việc thuốc tăng lên. Và sức khõe vẫn vậy.
  Nên tập thể dục nhiều để có sức khõe, sức khõe tốt không giảm cân cũng chả sao

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)