Một số ứng dụng của Google Sheets API Python

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  🌱
  • #84466Trả lời
   Nhật Phan MinhNhật Phan Minh
   Thành viên

   Tự động hóa các công việc liên quan đến bảng tính: Sử dụng Google Sheets API Python để tự động tạo bảng tính, thêm dữ liệu mới hoặc cập nhật dữ liệu đã có.
   Phân tích dữ liệu: Sử dụng Google Sheets API Python để truy xuất dữ liệu từ bảng tính và phân tích chúng để tạo báo cáo hoặc tìm kiếm thông tin quan trọng.
   Tạo ứng dụng trực tuyến: Sử dụng Google Sheets API Python để tạo các ứng dụng trực tuyến, như các công cụ quản lý dự án, trình quản lý khách hàng hoặc các ứng dụng quản lý tài chính.
   Lưu trữ dữ liệu: Sử dụng Google Sheets API Python để lưu trữ dữ liệu, ví dụ như các bản ghi khách hàng hoặc các thông tin liên lạc của nhân viên.
   Tạo các trò chơi hoặc ứng dụng đa người chơi: Sử dụng Google Sheets API Python để lưu trữ điểm số hoặc thông tin của người chơi và tạo các trò chơi hoặc ứng dụng đa người chơi.
   Tham khảo thêm về chủ đề: https://www.toponseek.com/blogs/google-sheets-api/

   Tải lên hình ảnh:

Chia sẻ:
Đang xem 0 luồng phản hồi
Phản Hồi về: Một số ứng dụng của Google Sheets API Python