Hắc kỷ tử và câu kỷ tử loại nào tốt hơn

Trang chủ Diễn đàn Hỏi lương y ? ☯️ Hắc kỷ tử và câu kỷ tử loại nào tốt hơn

 • This topic is empty.
Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  🌱
  • #87686Trả lời
   AvatarKhách
   Khách

   Em thấy có hai loại kỷ tử là hắc kỷ tử và kỷ tử đỏ, vậy xin hỏi hắc kỷ tử và câu kỷ tử loại nào tốt hơn. Hai loại này có công dụng gì khác nhau ?


Chia sẻ:
Đang xem 0 luồng phản hồi
Phản Hồi về: Hắc kỷ tử và câu kỷ tử loại nào tốt hơn