cây thuốc này tên gì?

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  🌱
  • #8181Trả lời
   AvatarDu vien
   Thành viên

   Cây hay mọc ven bờ suối có cát sỏi. Tiếng Dao gọi là pạ thấp. Dùng điều trị trĩ. Vậy xin hỏi cây tên gì và có công dụng ra sao?

   Tải lên hình ảnh:

Chia sẻ:
Đang xem 0 luồng phản hồi
Phản Hồi về: cây thuốc này tên gì?