Tin sét: Viết bài nhận thưởng ngay

Phản Hồi về: Chưa nhận được thuốc

Trang Đầu Diễn đàn Hỏi lương y ? ☯️ Chưa nhận được thuốc Phản Hồi về: Chưa nhận được thuốc

#5755 Phản hồi
Caythuoc.org
Caythuoc.org
Quản lý

Chào Trang.
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn, đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa có thuốc sỏi thận gửi cho bạn. Mong bạn hết sức thông cảm cho chúng tôi về điều này.
Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng trnh thủ hết mức, đến khi thời tiết hửng nắng lên, phơi được thuốc chúng tôi sẽ tiến hành gửi gấp thuốc để bạn sử dụng.
Mong bạn thông cảm cho chúng tôi về sự bất tiện này.

GỌI
Messenger
Hỏi b.sĩ