Tin sét: Viết bài nhận thưởng ngay

Phản Hồi về: Bán giống cây thuốc Cà gai leo, ba kích, đinh lăng

Trang Đầu Diễn đàn Mua bán cây thuốc nam 🌱 Bán giống cây thuốc Cà gai leo, ba kích, đinh lăng Phản Hồi về: Bán giống cây thuốc Cà gai leo, ba kích, đinh lăng

#5264 Phản hồi

NGUYEN DUY HUNG

Cửa hàng Chuyên cung cấp các loai thảo duoc quý tu lá khô va tươi va cay giong nhầm cung ung cho moi nguoi,thi truong,
✅ Đinh lăng,mât gấu, hoàn ngọc, chùm ngây, hà thủ ô,xa đen, dịp hạ châu

GỌI
Messenger
Hỏi b.sĩ