Tin sét: Viết bài nhận thưởng ngay

Phản Hồi về: Làm sao phòng trĩ?

#14251 Phản hồi

tungphan
Thành viên

@khaly: Chồng mình trước đây cũng uống mà từ hồi bị cũng hạn chế, có hôm đau phải nghỉ làm nữa. Cứ ổn ổn tí mà đi cầu là lại sa búi trĩ nên nhiều hôm ổng không giám ăn luôn để khỏi đi vệ sinh

GỌI
Messenger
Hỏi b.sĩ