DỊCH VỤ GỬI PHÁT NHANH

BẢNG GIÁ GỬI PHÁT NHANH

caythuoc.orgGiá cước trọn gói liên tỉnh (VNĐ)
Nấc Khối lượng (Kg)Miền BắcMiền TrungMiền Nam
Từ 0 đến 0.5 49,000đ55,000đ58,000đ
Trên 0.5Kg đến 1Kg80,000đ 85,000đ 90,000đ
Trên 1Kg đến 1,5 Kg90,000đ 95,000 98,000
Trên 1,5 đến 2 Kg100,000đ 115,000 120,000
Trên 2,0 đến 2,5 Kg120,000đ135,000 135,000
Trên 2,5 đến 3,0Kg 140,000đ145,000 150,000
Trên 3,0 đến 3,5Kg  160,000đ170,000 180,000
Trên 3,5 đến 4,0Kg 190,000 đ200,000210,000đ
Trên 4,0 đến 4,5  200,000215,000 220,000đ
Trên 4,5 đến 5Kg 210,000220,000 230,000đ
Giá cộng thêm trên 5 Kg cho mỗi 500 gram tiếp theo
500 gram tiếp theo 7,000 13,000 15,000
Chỉ tiêu thời gian 24h->48h 24h->48h 48h->72h