Tải: APP cây thuốc Android

DỊCH VỤ GỬI PHÁT NHANH

BẢNG GIÁ GỬI PHÁT NHANH

caythuoc.org Giá cước trọn gói liên tỉnh (VNĐ)
Nấc Khối lượng (Kg) Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
Từ 0 đến 0.5  49,000đ 55,000đ 58,000đ
Trên 0.5Kg đến 1Kg 80,000đ  85,000đ  90,000đ
Trên 1Kg đến 1,5 Kg 90,000đ  95,000  98,000
Trên 1,5 đến 2 Kg 100,000đ  115,000  120,000
Trên 2,0 đến 2,5 Kg 120,000đ 135,000  135,000
Trên 2,5 đến 3,0Kg  140,000đ 145,000  150,000
Trên 3,0 đến 3,5Kg   160,000đ 170,000  180,000
Trên 3,5 đến 4,0Kg  190,000 đ 200,000 210,000đ
Trên 4,0 đến 4,5   200,000 215,000  220,000đ
Trên 4,5 đến 5Kg  210,000 220,000  230,000đ
Giá cộng thêm trên 5 Kg cho mỗi 500 gram tiếp theo
500 gram tiếp theo  7,000  13,000  15,000
Chỉ tiêu thời gian  24h->48h  24h->48h  48h->72h
GỌI
Messenger