Cây thuốc quý Hòa Bình - Caythuoc.org

 Số 73 - Khu 2 - Mường Khến - Tân Lạc - Hòa Bình
Điện thoại liên hệ: 0978.78.44.11 - 0968.022.948

GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ : 25.G.001961 DO UBND HUYỆN TÂN LẠC CẤP, 
ngày 17 tháng 6 năm 2014 - 
Email: Quantri@caythuoc.org

Tư vấn cây thuốc